Trên diễn đàn đã có nhiều hướng dẫn cách tách files SACD dạng .ISO sang files hi-res 176kHz và 192kHz/ 24 bit
Hiện nay DAC hỗ trợ native DSD cũng đã tương đối phổ thông, em xin giới thiệu các bác tách files SACD .ISO sang DSD dạng .DSF (Sony) hoặc .DFF (Phillips)
Phần mềm có tên Sonore SACD Extract ISO2DSD miễn phí, tải theo links này:

- Mac OSX: http://dsd.sonore.us/iso2dsd_OSX_v5.zip
- Linux: http://dsd.sonore.us/iso2dsd_Linux_v3.zip
- Windows: http://dsd.sonore.us/iso2dsd_PC_v6.zip

Riêng với PC chạy Windows, không cần cài đặt mà chạy luôn từ file .exe
Chọn định dạng files output (DSF thì có tag metadata nên phổ biến hơn DFF)
Chọn số kênh (dual nếu là đĩa SACD stereo thông thường)
Chọn in file CUE chứa thông tin của album
Chúc các bác vui vẻ